Äntligen! Nu byggs Råslätts vårdcentrum

Nu äntligen börjar byggnationen av nya Råslätts vårdcentrum. Den 25 mars sätts spaden i marken. Socialdemokraterna har som opposition i Region Jönköpings län drivit frågan om ett nytt vårdcentrum på Råslätt sedan valrörelsen 2010. Det tog sin tid men det visar på värdet av att inte ge upp.

Nya vårdcentrum blir ett lyft för Råslätt och för de boende i området. Personalen som arbetar i nuvarande vårdcentral, folktandvård och familjecentral förtjänar nya funktionella lokaler som är bättre anpassade efter dagens behov. Lokalerna som används idag är 30 år gamla.

På Råslätt med omnejd bor väldigt många människor och det ställer krav på samhället och på människors rätt till vård och service. Nu blir det mer rättvist eftersom alla ska ha tillgång till en nära, jämlik och säker vård.

Det bästa alternativet för Region Jönköpings län var att bygga nytt och smart istället för att fortsätta renovera. Nu samlas allt i gemensamma lokaler på markplan som är lätta att besöka.  Lokalerna byggs på så sätt att det kommer att vara möjligt att öppna upp delar för exempelvis kvällsmottagning. Likaså kommer fastigheten att vara förberedd för expansion, det kommer vid behov gå att kunna bygga på ett till våningsplan.

Vi socialdemokrater gläds åt att byggnationen nu äntligen kommer igång. Parallellt med detta kommer det byggas nya lägenheter, både i den gamla lokalen men också vid den nya vårdcentralen, vilket behövs på Råslätt. Den här utvecklingen av Råslätt kommer att gynna vårdpersonalen, de boende och näringslivet i området.

Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Regionråd i Region Jönköpings län

Mona Forsberg (S)
Kommunalråd i Jönköpings kommun

Henrik Andersson (S)
Råslätts Socialdemokratiska förening

Illustration: Tengbom

facebook Twitter Email