Allt färre dagars väntetid på sjukvård i Jönköpings län

Region Jönköpings län har ett av de bästa resultaten i landet när det gäller antal dagars väntetid för att få besöka den specialiserade sjukvården. Det innebär att Region Jönköpings län får ta del av 96,5 miljoner kronor från kömiljarden för 2019.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har presenterat resultatet från de mätningar som ligger till grund för fördelningen av pengarna från kömiljarden för 2019. I Jönköpings län får allt färre invånare vänta i 90 dagar (vårdgarantin) på besök, behandling eller operation hos den specialiserade sjukvården.

– Tillgängligheten till den specialiserade hälso- och sjukvården är en viktig och prioriterad fråga för oss som vi arbetar intensivt med. Därför är det mycket glädjande när vi nu ser att arbetet ger så bra resultat och att vi tillhör de regioner som får nästan maximal utdelning ur kömiljarden. Det här uppnår vi tack vare alla engagerade medarbetare, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Tredje plats i landet

Under september, oktober och november minskade andelen patienter som fått vänta i högst 90 dagar med upp till sju procentenheter jämfört med samma period 2018. I nationell jämförelse är det ett toppresultat och gör att Region Jönköpings län får ta del av 96,5 miljoner kronor av kömiljarden. Bara Region Stockholm och Region Västra Götaland visar ett bättre resultat. Vid en omräkning till ersättning per invånare så hamnar Region Jönköpings län på en andraplats i landet.

Läs mer om tillgängligheten och kömiljarden hos Region Jönköpings län.

facebook Twitter Email