7 förslag för ökat bostadsbyggande

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd. Därför lanserar partiet nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta är bostadspolitiken, och för att öka byggandet i Jönköpings län presenterar Socialdemokraterna sju förslag.

– Att alla ska ha en bra bostad och att unga ska kunna flytta hemifrån är en trygghetsfråga. Att människor tvingas tacka nej till studieplats eller jobb för att de inte får bostäder är inte värdigt ett starkt samhälle. Under allt för många år har det byggts allt för lite i Sverige och i Jönköpings län, men vi ser att trenden har börjat vända. Får vi fortsätta styra Sverige och ta över styret i Region Jönköpings län kommer vi arbeta för att den ska hålla i sig, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Partiet presenterar sju förslag för ett ökat bostadsbyggande och för att vanligt folk ska ha råd med bostäder:

  1. Stödja byggnation av små hyreslägenheter och studentbostäder och uppmuntra kommuner som bygger. Vi vill fortsätta ge investeringsstöd för att stimulera byggnation av mindre lägenheter med rimliga hyror. För att fler kommuner ska ta sitt ansvar och planera för byggande av bostäder vill vi även de kommande fyra åren ge en byggbonus till de kommuner som bidrar till ett ökat bostadsbyggande.
  2. Se över strandskyddet för ökat byggande på landsbygd. Dagens strandskyddsregler är inte anpassade till våra landsändars olika behov och det är för svårt att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Socialdemokraterna vill både värna stränderna och landsbygdens utvecklingsmöjligheter.
  3. Nej till marknadshyror. Vi säger nej till att införa marknadshyror som leder till kraftigt ökade hyror. Vi vill värna allas rätt till en bostad, oavsett storlek på den egna eller föräldrarnas plånbok.
  4. Samverkan för enhetliga och enklare processer. För att korta tiden från idé till färdigt hus behöver enligheten mellan kommunerna i länet förbättras. Vi vill att Region Jönköpings län tar ansvar för att starta en samverkan som syftar till att skapa enhetliga och enklare processer för byggande.
  5. Regional översiktsplanering. Genom bättre samverkan mellan kommun och Region Jönköpings län bygger vi ihop Jönköpings län. Genom regional översiktsplanering kan vi tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik.
  6. Kartläggning av riksintressen. I hela länet stoppar våra riksintressen upp byggprocesser. Vi vill att Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen kartlägger alla riksintressen i länet och gör en bedömning kring vilka möjligheter det finns att bygga på eller vid sådana områden.
  7. Stimulera byggnation i trä. Länets träindustrier är en stor tillväxtmotor och det finns ett regionalt intresse att förenkla förutsättningarna för industriellt byggande. Samtidigt är trä mer klimatsmart än exempelvis betong. Vi vill att Region Jönköpings län stödjer kommunerna i arbetet att underlätta klimatsmart byggande i trä.
facebook Twitter Email