6 satsningar för en trygg pension

Vissa har guldkanten på pensionärslivet redan säkrad – de med höga löner, generösa pensionsavtal och privata pensionsförsäkringar. Vi tycker att även de som slitit hårt till låga löner ska kunna se fram mot livet som pensionär. Nedan har vi listat sex satsningar för att förbättra tryggheten för dem som varit med och lagt grunden för vår välfärd.
 1. Avskaffa pensionärsskatten
  Pension är uppskjuten lön och ska skattas på samma sätt. Därför har Socialdemokraterna i flera steg sänkt skatten för pensionärer. Vi vill att den orättvisa pensionärsskatten ska vara helt borttagen senast 2020.
 2. Höjd pension för de med lägst inkomst
  Den som jobbat ett helt liv med låg lön ska inte behöva vara orolig för att bli pensionär. Därför vill vi höja pensionen med upp till 600 kronor i månaden för 6 av 10 pensionärer. Dessutom vill vi höja garantipensionen och bostadstillägget för de pensionärer som har det allra tuffast.
 3. Fast vårdkontakt på vårdcentralen
  I dag är det få som har en fast vårdkontakt som samordnar vård, har koll på tidigare besök och sjukdomshistoria. Det vill Socialdemokraterna ändra på. Därför går vi till val på att stärka rätten till fast vårdkontakt. Att veta vem man ska ringa när man behöver skapar trygghet.
 4. Fast omsorgskontakt i hemtjänsten
  I dag är det många äldre som upplever att det är många olika personer från hemtjänsten som besöker dem. Vi vill införa en fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Den som är i behov av hemtjänst ska mötas av ett bekant ansikte.
 5. En aktiv vardag för äldre
  Vi vill motverka ofrivillig ensamhet för äldre och ge fler möjlighet till en aktiv vardag. Därför vill vi uppmuntra till idrottande och friluftsliv för äldre och införa ett stöd till detta. Vi vill också göra det smidigare för äldre att vara med på aktiviteter som olika föreningar arrangerar.
 6. Införa ett seniorkort för tåg och buss
  Kollektivtrafiken är viktig för att fler äldre ska kunna få en aktiv vardag. För att fler ska ha möjlighet att ta tåg eller buss till olika aktiviteter vill vi införa ett prisvärt seniorkort i kollektivtrafiken i Region Jönköpings län för de som är 65 år och äldre. 
facebook Twitter Email