5 förslag för fler jobb och en tryggare arbetsmarknad

Socialdemokraterna vill se ett starkare samhälle med en bättre välfärd. Därför lanserar partiet nu det största trygghetsprogrammet i modern tid. En viktig del i detta är att minska arbetslösheten och att öka tryggheten på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna i Jönköpings län presenterar därför fem förslag för en trygg arbetsmarknad där den som kan ska jobba.

– Kampen mot arbetslöshet och för ett bra arbetsliv är socialdemokratins viktigaste uppgift. Att ha ett jobb att gå till skapar trygghet och frihet. Vi ser att människors bakgrund och var de bor i för stor utsträckning påverkar möjligheterna till jobb. Därför behöver vi hitta nya vägar för att den som är arbetslös ska få ett arbete och den som är nyanländ snabbare ska komma ut på arbetsmarknaden, säger Marie Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Gislaved och ledamot i Socialdemokraterna i Jönköpings läns verkställande utskott.

Fem förslag för en trygg arbetsmarknad:

  1. Trygga anställningar och bra löner ska gälla alla på svensk arbetsmarknad. Därför vill Socialdemokraterna att Region Jönköpings län och länets kommuner ställer krav på kollektivavtalsliknande villkor och löner vid offentliga upphandlingar.
  2. Heltid och tillsvidareanställning ska vara en norm på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna vill därför ta bort allmän visstid och begränsa delade turer. I arbetet med det här behöver Region Jönköpings län och länets kommuner gå före och vara ett föredöme som arbetsgivare.
  3. Snabbare integration. De nya svenskarna behövs på arbetsmarknaden men behöver komma i arbete snabbare. Därför vill Socialdemokraterna satsa på validering och yrkes-SFI för att fler ska kunna ta steget ut på arbetsmarknaden.
  4. Investera i vuxenutbildning.För att fler ska kunna ta de jobb som är lediga behöver vi satsa på kompetensutveckling. Här fyller vuxenutbildningen en viktig roll. Socialdemokraterna vill bygga ut yrkeshögskolan med fler platser och satsa på folkhögskolan och komvux. Vi vill också att det startas en tandläkarutbildning på Jönköping University för att möta det behovet som finns i länet.
  5. Anställa fler i välfärden.För att skapa en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i välfärden behöver vi anställa fler i skola, vård och omsorg. Under de kommande fyra åren vill Socialdemokraterna att 14 000 fler anställs i vården i hela Sverige. För Jönköpings län innebär detta drygt 500 personer.
facebook Twitter Email