21,5 miljoner kronor till organisationer som arbetar för bättre folkhälsa

S-ledda nämnden för folkhälsa och sjukvård har beslutat att ge 21 510 000 kronor i bidrag för 2020 till organisationer som arbetar för att förbättra folkhälsan. Pengarna fördelar till idrottsrörelsen, folkhälsoorganisationer, trafiksäkerhetsförbund, nykterhetsorganisationer samt som projektbidrag.

Region Jönköpings län delar ut folkhälsobidragen till ideella organisationer varje år i syfte att förbättra länets utveckling och tillväxt.

– Folkhälsobidragen på 21,5 miljoner kronor som fördelas ut är en ren investering. Det är så här samhället ska fungera. Vi som offentlig aktör i Region Jönköpings län i aktiv samverkan med civilsamhället, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Exempel på organisationer som får bidrag är Brottsofferjouren, Friluftsfrämjandet, Hela människan, Spelberoendegruppen, Röda korset, Vårsols familjecenter, Astma-allergiföreningen, Blodcancerföreningen, Bröstcancerföreningen, Proliv, Smålands idrottsförbund, Jönköpings läns nykterhetsförbund och NTF. Sammanlagt är det över 70 föreningar och organisationer som beviljas bidrag i olika storlekar.

– För många föreningar är bidraget avgörande för att kunna hålla igång sin viktiga verksamhet. Det här är pengar som kommer att göra stor nytta och förbättra folkhälsan hos våra länsinvånare. Alla blir vinnare, säger Rachel De Basso.

Folkhälsobidragen är även en del i Region Jönköpings läns omställningsstrategi: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård. Strategin innebär att vården ska förändras till att ge mer stöd till egenvård. Vården ska utvecklas till att vara mer nära patienten och här spelar samverkan med civilsamhället en stor roll. 

facebook Twitter Email