10 punkter – så vill S och LO skapa trygga anställningar

Inför valet presenterade Socialdemokraterna i Jönköpings län tillsammans med representanter för tre LO-förbund ett förslag på 10 åtgärder för ordning och reda på arbetsmarknaden. Bland annat vill man stoppa hyvling av arbetstid, avskaffa allmän visstid och motverka ofrivilligt delade arbetspass.

Inför valet 2014 presenterade Socialdemokraterna och LO ett program på 10 punkter för att öka tryggheten på arbetsmarknaden. En stor del av dessa åtgärder har under mandatperioden genomförts, och inför valet den 9 september har Socialdemokraterna och LO presenterat ett nytt 10-punktsprogram.

– Socialdemokraterna är ett löntagarparti och vi tycker att det finns en obalans på arbetsmarknaden där löntagare har pressats tillbaka. I ett läge där SD och Alliansen går till val på starkt löntagarfientliga förslag som sänkta ingångslöner försämringar i lagen om anställningsskydd presenterar vi ett 10-punktsprogram som ska förbättra tryggheten på arbetsmarknaden för den som arbetar, säger den socialdemokratiska riksdagsledamoten Peter Persson.

Avskaffa allmän visstid

En av de 10 punkterna handlar om att skapa trygga anställningar. I detta ligger bland annat avskaffande av allmän visstid, stärkt rätt till heltidsanställning samt begräsningar av delade turer.

– Att stärka rätten till heltidsanställning är en viktig fråga för våra medlemmar. De behöver en lön som de kan försörja sig på och en pension som går att leva på. Vi behöver också komma tillrätta med ofrivilliga delade turer, säger Marie Yrjälä Svensson från fackförbundet Kommunal.

En annan punkt handlar om att bekämpa arbetslivskriminalitet och osund konkurrens. Det handlar bland annat om att reformera F-skattesystemet för att säkerställa att det inte används för att kringgå arbetsrätten.

”Utnyttjas av arbetsgivare”

– F-skatten får inte användas för att ersätta en anställning. Vi har många utländska bolag som arbetar här där alla anställda har F-skattsedel. Samtidigt har alla likadana arbetskläder med samma bolags namn. Systemet som det ser ut nu utnyttjas av arbetsgivare som inte vill ta sitt fulla ansvar för de personer som arbetar för dem, säger Anette Myrvold, ombudsman på Byggnads och vice ordförande för LO-distriktet i Småland-Blekinge.

Nej till hyvling av arbetstid

Socialdemokraterna går också till val på att stoppa hyvling av arbetstid och föreslår därför att anställningsskyddet även ska omfatta de timmar som står på anställningskontraktet.

– Inom handeln är det få som arbetar heltid. När arbetsgivaren dessutom börjar hyvla på arbetstiden och vi som anställda får arbeta ännu färre timmar är det svårt att få ihop en lön som går att leva på. Dagens system innebär också att arbetsgivaren inte behöver ta hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd när de skär bort arbetstid, säger Emma Johansson från fackförbundet Handels.

Mer information om vårt arbete för trygga jobb går att läsa här. 

facebook Twitter Email